Janáková, M. (2016). Permakultura a teorie environmentální výchovy (EV): mapující přehledová studie. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.529