Svobodová, Z. (2016). O pasivitě člověka ke světu. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.517