Petrová, M. (2012). Názory účastníků konference „Naše společná přítomnost“. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.311