Činčera, J. (2008). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.29