Mezřický, V. (2007). K teologické interpretaci udržitelného rozvoje. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.14