(1)
Janáková, M. Učení přírodou a pozorováním - Metodická Podpora vzdělávacích a výchovných Programů Pro MŠ a ZŠ založených Na Principech Permakultury. Envigogika 2023, 18.