(1)
Brůhová Foltýnová, H.; Baldlauf, R.; Becker, U.; Gerike, R.; Heidegger, F.; Jordová, R.; Kaszubowski, D.; Rybová, K.; Vavrová, L. Odraz změny Paradigmatu udržitelné městské Mobility Ve výuce Na třech evropských univerzitách. Envigogika 2024, 19.