(1)
Ryplová, R.; Reháková, J. Přínos Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) Pro environmentální výchovu: Případová Studie Implementace BOV Do výuky Na ZŠ. Envigogika 2011, 6.