(1)
Janáková, M. Kůň V Pedagogické Praxi. Aktivity S koněm (nejen) V rámci EVVO Pro MŠ a ZŠ. : Využití Koně V mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted Education). Envigogika 2023, 18.