(1)
Petiška, E.; Dlouhá, J.; Pospíšilová, M.; Dlouhý, J.; Korhoňová, L. Metodika zajištění Kvality otevřených vzdělávacích Zdrojů Pro vysokoškolské vzdělávání. Envigogika 2021, 16.