(1)
Sokolíková, E.; Andreska, J. Současná Podoba environmentální výchovy a Její potenciál V ovlivňování environmentálního uvědomění žáků. Envigogika 2021, 16.