(1)
Janáková, M. Landscape to Taste. Envigogika 2020, 15.