(1)
Dlouhá, M. Autorita Ve virtuálním vzdělávání. Envigogika 2011, 6.