(1)
Huba, M. Český príspevok K Ochrane prírody, Krajiny a Pamiatok Na Slovensku V R. 1918–2018. Envigogika 2018, 13.