(1)
Svobodová, Z. O přirozenosti – a výchově člověka. Envigogika 2017, 12.