(1)
Svobodová, S. Vliv vybraných proměnných Na environmentální Gramotnost žáků 2. Stupně základní školy. Envigogika 2017, 12.