(1)
Svobodová, Z. O Pasivitě člověka Ke světu. Envigogika 2016, 11.