(1)
Dlouhá, J.; Dlouhý, J. Kompetence vysokoškolských učitelů Pro udržitelný Rozvoj – analýza Situace V Regionu střední a východní Evropy. Envigogika 2015, 10.