(1)
Kára, J. Vzpomínka Na Josefa Vavrouška při příležitosti předání Jeho Ceny Za Rok 2013. Envigogika 2014, 9.