(1)
Činčera, J. Metodika Pro Hodnocení environmentální výchovy Pro dospělé účastníky. Envigogika 2013, 8.