(1)
Dlouhá, J. Obecné vzdělávací Kvality a Pojem Kompetence. Envigogika 2009, 4.