(1)
Petrová, M. Názory účastníků Konference „Naše společná přítomnost“. Envigogika 2012, 7.