(1)
Dlouhá, J. Futurologie Globalismu: V čem Je naše naděje?. Envigogika 2011, 6.