(1)
Činčera, J. Evaluační Strategie středisek Ekologické výchovy. Envigogika 2008, 3.