(1)
Činčera, J.; Štěpánek, P. Výzkum Ekologické Gramotnosti Studentů středních odborných škol. Envigogika 2007, 2.