[1]
Janáková, M. 2023. Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education). Envigogika. 18, 1 (bře. 2023). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.641.