[1]
Činčera, J. 2013. Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky. Envigogika. 8, 5 (pro. 2013). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.415.