„Změna hrou“: výzva k podávání příspěvků do zvláštního čísla

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594

Abstrakt

Konference související s výzvou

Tuto výzvu otevíráme v souvislosti s 11. Světovým kongresem o environmentální výchově (s podtitulem Stavíme mosty v době klimatické nouze), který se bude konat ve dnech 14.–18. března 2022 v Praze – viz webové stránky konference.


Obsah příspěvků

V tomto zvláštním čísle chceme shromáždit doklady o úloze hry a spontánních aktivit při rozvíjení environmentální vnímavosti, podpoře empatie, a pěstování schopností potřebných při plánování a jednání ve prospěch přírody a v zájmu všech členů společnosti. Vítáme příspěvky ukazující, jak v dětech povzbuzovat pozitivní myšlení, učit je chápat různorodost, znovu s nimi objevovat obr azy a narativy, stimulovat vize budoucnosti, pěstovat radost a touhu provázející úsilí o změnu k udržitelnému životu. Budeme společně hledat pedagogická východiska a postupy, které pomohou motivovat mladé lidi k tomu, aby si stanovili vlastní cíle a následně se jimi řídili v osobním životě i v rámci profesního působení. Tyto otázky mohou být nahlíženy z několika hledisek: psychologického nebo filozofického (zde vítáme úvahy o tom, jakou úlohu v mentálním a tělesném rozvoji dítěte má možnost volně projevovat myšlenky a emoce v přírodě, a proč je to relevantní a potřebné) a pedagogického (které představí nástroje a metody pro dosažení těchto vzdělávacích cílů, či vhodné prostředí a zapojené aktéry). Texty mohou být založeny na analytickém, hodnotícím přístupu a/nebo reflexi zkušeností z praxe. Souhrnně: kreativní přístup pokládáme za jedno z témat tohoto zvláštního čísla, s ohledem na jeho důležitost při otevírání nových pohledů a podpoře mezioborových interakcí (nejen) ve vzdělávání; může být ale i metodou zpracování – vítáme zde kreativní a inovativní formáty rukopisů a dalších online příspěvků v různých žánrech (videa, ukázky aktivit, online výstavy…).


Jak podat příspěvek:

Jde o výzvu otevřenou pro všechny relevantní příspěvky, včetně těch, které nebudou prezentovány na konferenci WEEC 2022. Autoři mohou svůj návrh podat v období od května 2021 do dubna 2022 prostřednictvím online systému pro on-line odeslání příspěvku do časopisu, nebo e-mailem na adresu Jana Dlouhá, jana.dlouha@czp.cuni.cz. Všechny rukopisy budou zaslány do recenzního řízení a zveřejněny, jakmile bude proces revizí dokončen; pak budou přiděleny do zvláštního čísla. Rukopisy podané po termínu nebo po skončení konference budou připraveny k publikaci v následujícím čísle.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2021). „Změna hrou“: výzva k podávání příspěvků do zvláštního čísla . Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.620
Sekce
Informace