Nová publikace "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" dostupná on-line.

Obsah hlavního článku

Jiří Dlouhý

Abstrakt

S tématem udržitelného rozvoje na regionální (a globální) úrovni souvisí nedávno publikovaná kniha "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" editorů Andrew Bartona a Jany Dlouhé. Jsou zde rekapitulována teoretická východiska pro užití případových studií ve výuce (především na vysokoškolské úrovni, kde představují vhodnou formupředstavení kvalitativních metod výzkumu a jejich využití praxi; obsahuje dále celkem sedm případových studií udržitelného rozvoje, které byly použity jako otevřené vzdělávací zdroje v mezinárodních programech výuky (především v programu ISPoS a EVS). Plný text knihy je dostupný zde.

Vznik publikace byl podpořen z projektu MOSUR a projektů TAČR Omega "Metodika tvorby a využití tzv. Open Educational Resources (TD020400)" a "Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií UR (TD020120)".

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhý, J. (2015). Nová publikace "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" dostupná on-line. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.483
Sekce
Informace
Biografie autora

Jiří Dlouhý

Univerzita Karlova v Praze

Podobné články

1 2 > >> 

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.