Sustainable use of mineral resources - present day global state and prospects

Main Article Content

Zdeňka Petáková

Abstract

Summary of present global state of usage of mineral resources, global perspectives and prospects and general recommendations on mineral source management are the main topics of this essay. It is suggested: to keep strong central government capable of effective control over the whole country’s territory and regulation of international & supranational mining companies activities...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Petáková, Z. (2012). Sustainable use of mineral resources - present day global state and prospects. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.356
Section
Inspirations

References

GRANTHAM, J. 2011. Time to wake up. Days of abundant resources and falling prices are over forever [on-line] Čtvrtletník GMO. [cit. 2011-06-30]. Dostupné z WWW .

KAVINA, P. 2009. Surovinové zdroje. In POTŮČEK, M.; MAŠKOVÁ, M. a kol. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Karolinum, s. 307-330.

KOLEKTIV AUTORŮ 2012. Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost. Zpráva NEK (Nezávislé energetické komise) II. Pracovní verze k pololetí 2012 – zpráva k veřejné oponentuře [on-line] [cit. 2012-07-16]. Dostupné z WWW .

KUŠKOVÁ, P.; GINGRICH, S.; KRAUSMANN, F. 2008. Long term changes in social metabolism and land use in Czechoslovakia, 1830–2000: An energy transition under changing political regimes. Ecological Economics, 68, p. 394-407.

LATOUCHE, S. 2012. Malé pojednání o poklidném nerůstu. Praha: Tomáš Weiss – Za tratí.

O´CONNOR, D. 2012. Není zítra. (There´s no tomorrow.) Animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů [on-line]. [cit. 2012-07-16]. Dostupné z WWW: .

SMRŽ, M. 2007. Cesta k energetické svobodě. Impulz k přeměně energetiky a hospodářství do udržitelné formy. Brno: WISE.

TOMCZAK, A. 2011. Fakta o nerostných surovinách: Mezinárodní trh uhlí – trendy a perspektivy, s. 39 – 57, in: STARÝ, J.; SITENSKÝ, I.; HODKOVÁ, T. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny [on-line] [cit. 2012-07-16]. Praha: MŽP, ČGS – Geofond, 2011. Dostupné z WWW: .

ŘÍPA, M.; WEINZETTL, V.; MLYNÁŘ, J.; ŽÁČEK, F. 2005. Řízená termojaderná syntéza pro každého. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV.

UNEP. 2011a. Towards a Green Economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP) [on-line] [cit. 2012-07-16] Dostupné z WWW: .

UNEP. 2011b. Keeping track of our changing environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012) [on-line]. [cit. 2012-07-16]Nairobi, Kenya: Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP). Dostupné z WWW: .