Krajina je křižovatka ‑ kterým směrem se vydat?

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.351

Abstrakt

Projevy toho, co a jak člověk působí, vidíme zjevně v prostoru našeho života. Existují místa na Zemi, která se během posledních dvaceti, třiceti, nebo nejvýše čtyřiceti let změnila natolik, že je to patrné při pohledu a záznamu z vesmírné družice. O těchto otázkách lze uvažovat v kontextu globálních změn, a díky moderní technologii nemusíme pozorovat reálnou situaci přímo ze země či vesmíru, stačí si udělat procházku virtuální...

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

Council of Europe, European Landscape Convention, Florence, ETS No 176, 2000, Explanatory Report § 50 a, c [online] [cit 2011-11-16] Dostupné na <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/176.htm>

Council of Europe, European Landscape Convention, Florence, ETS No 176, 2000, Explanatory Report, §§22-23 [online] [cit 2011-11-16] Dostupné na <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/176.htm>

JONES, M., STENSEKE, M. The European Landscape Convention. Challenges of Participation. Springer, Landscape series, Volume 13, ISBN 978-90-481-9931-0

DLOUHÁ, J., DLOUHÝ, J., BARTON, A., BURANDT, S. (17. 11. 2011). Summer school 2011. VCSEWiki. Retrieved 10:06 17. 11. 2011) from: <http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Student_Area>.

Stahování

Publikováno

31. 12. 2011

Jak citovat

Dlouhá, J. (2011). Krajina je křižovatka ‑ kterým směrem se vydat?. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.351

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>