Incentives for renewable energy sources in the Czech Rebublic

Authors

  • Antonín Dvořák
  • Petr Šauer

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.329

Keywords:

renewable energy

Abstract

The paper starts with a brief overview of the technical and natural conditions of using renewable energy sources in the Czech Republic. Biomass, solar energy, water energy, wind energy and geothermal energy are introduced. Not all renewable sources mentioned above have the same potential for cost-effective exploitation in the Czech Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Antonín Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Petr Šauer

Vysoká škola ekonomická v Praze

References

ABRHAM, Zdeněk, KOVÁŘOVÁ, Marie, KUNCOVÁ, Tereza. 2004. Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2004-11-16 [cit. 2007-03-07]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/index.shtml?x=210146>. ISSN 1801-2655.

BAŘINKA et al. 2003. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha : ČEZ,

Act No. 180/2005 Coll. : on the promotion of the production of electricity from renewable energy sources [online]. 2005-03-31 [cit. 2007-12-09]. Dostupný z WWW: <http://www.eru.cz/pdf/zak_aj_180.pdf>.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. 2005. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie : ekonomické a energetické aspekty. Acta Pruhonicieana. č. 79. VÚKOZ : Průhonice, 2005.

KNÁPEK, J. 2005. Optimalizace veřejné podpory na příkladu podpory obnovitelných zdrojů energie dle zákona č. 180/205 Sb. In ŠAUER, P (editor). Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí. Praha : OECONOMICA, 2005. ISBN 80-245-0984-9.

Libra, M., Poulek, V. 2006. Solární energie, fotovoltaika : perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti. 2. dopl. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. 122 s.

MI&T-ERO. 2005. Report on meeting the indicative target for the production of electricity from renewable sources in 2004. Prague : Ministry of Industry and Trade – Energy Regulatory Office, 2005.

MI&T. 2004. State Energy Policy of the Czech Republic till 2030. Prague : Ministry of Industry and Trade, 2004.

MoE. 2004. State Environmental Policy of the Czech Republic 2004–2010. Prague : Ministry of Environment, 2004.

MUŽÍK, O., HUTLA, P. 2005. Biomasa : bilance a podmínky využití v ČR. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2005-01-17 [cit. 2007-03-05]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-2655.

OGOV. 2005. Czech Republic Strategy of Sustainable Development. Prague : Office of The Government of The Czech Republic, 2005.

SEVEn, CZ BIOM, Asociace pro využívání OZE, City Plan. 2004. Report on potential of renewable energy sources on the territory of the Czech Republic and on possibilities its utilization till 2050. Published in 2004.

SLEJŠKA, A., HONZÍK, R., HULEŠ, L. 2006. Snížení DPH má smysl u biomasy, ne však u zemního plynu. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2006-04-04 [cit. 2007-02-26]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-2655.

SÝKORA, J. Optimalizace energetické náročnosti rodinného domu na vytápění a přípravu teplé vody. Praha : VŠE, 2007. Working paper.

SZOMOLÁNYIOVÁ, J. 2005. Náklady a potenciál využití biomasy v České republice. Biom.cz : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu [online]. 2005-04-04 [cit. 2007-03-01]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-2655.

WEGER, J., HAVLICKOVA, K. et al. Biomasa : obnovitelný zdroj energie v krajině. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2003.

Downloads

Published

30. 12. 2007

How to Cite

Dvořák, A., & Šauer, P. (2007). Incentives for renewable energy sources in the Czech Rebublic. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.329

Issue

Section

Inspirations