Futurologie globalismu: v čem je naše naděje?

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.307

Abstrakt

Recenze knihy MEZŘICKÝ, V. (ed.) Perspektivy globalizace. Praha: Portál, 2011.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

MEZŘICKÝ, V. (ed.) Perspektivy globalizace. Praha: Portál, 2011

Stahování

Publikováno

05. 05. 2011

Jak citovat

Dlouhá, J. (2011). Futurologie globalismu: v čem je naše naděje?. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.307

Číslo

Sekce

Recenze