Statement by Michal Petrus, Head of the EU Programs Unit in the EU Funds Section of the Ministry of the Environment

Main Article Content

Michal Petrus

Abstract

Dobrý den,
zasílám vyjádření k obdržené Diplomové práci na téma Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních Agend 21 v České republice...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Petrus, M. (2012). Statement by Michal Petrus, Head of the EU Programs Unit in the EU Funds Section of the Ministry of the Environment. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.265
Section
Letters and Opinion
Author Biography

Michal Petrus

Mgr. Michal Petrusvedoucího oddělení programů EU v odboru fondů EU MŽP(osoba, zodpovědná za administraci revolvingového fondu MŽP, jehož ne/efektivita je předmětem hodnocení diplomové práce studentky)