Prostor interdisciplinární výuky na pražských univerzitách

Autoři

  • Martin Zahradník

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.199

Abstrakt

Informace o projektu: Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti. (Jde o projekt ESF JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0178)

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

E-learningová podpora kurzu Globalizace a globální problémy 2006/2007: Dostupný z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/glob/>

Globalizace a globální problémy : Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu "Globalizace a globální problémy" 2005–2007. Editoři: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický. Praha : Univerzita Karlova v Praze, COŽP, 2006. 312 s. Dostupný z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>. ISBN 80-87076-01-X.

Globalizace a globální problémy : univerzální kontext pro studium různých oborů. Editoři: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, COŽP, 2006. 100 s. brož. Sborník konference Fóra VŠ učitelů. ISBN 80-87076-00-1.

ŠAUER, Petr. Využívání výukových případových studií při výuce environmentální ekonomie a politiky. Envigogika [online]. 2007, roč. 2, č. 2. Dostupný z WWW: <http://envigogika.cuni.cz/>. ISSN 1802-3061.

Stahování

Publikováno

31. 08. 2007

Jak citovat

Zahradník, M. (2007). Prostor interdisciplinární výuky na pražských univerzitách. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.199

Číslo

Sekce

Informace