Interdisciplinary space for education in Prague Universities

Main Article Content

Martin Zahradník

Abstract

Report on the interdisciplinary cooperation of Prague universities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zahradník, M. (2007). Interdisciplinary space for education in Prague Universities. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.199
Section
Information

References

E-learningová podpora kurzu Globalizace a globální problémy 2006/2007: Dostupný z WWW:
Globalizace a globální problémy : Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu "Globalizace a globální problémy" 2005–2007. Editoři: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický. Praha : Univerzita Karlova v Praze, COŽP, 2006. 312 s. Dostupný z WWW: . ISBN 80-87076-01-X.
Globalizace a globální problémy : univerzální kontext pro studium různých oborů. Editoři: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, COŽP, 2006. 100 s. brož. Sborník konference Fóra VŠ učitelů. ISBN 80-87076-00-1.
ŠAUER, Petr. Využívání výukových případových studií při výuce environmentální ekonomie a politiky. Envigogika [online]. 2007, roč. 2, č. 2. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-3061.