Editorial of Bedrník Journal 1/2010

Main Article Content

Hana Kolářová

Abstract

Co je inteligentní využívání energie?Uspokojování základních energetických potřeb jednotlivců a společnosti, které: využívá co nejmenšího množství primární energie, zaručuje snížení energetických a ekonomických nákladů pro konečného uživatele, snižuje dopad na životní prostředí, zaručuje trvale udržitelnou správu energetických zdrojů a systémů v globálním měřítku. Tak ho popisuje brožurka střediska ekologické výchovy Sever k projektu Školy pro inteligentní využívání energie, který představuje pěknou příležitost – nabízí moderní metodiku vedení projektu, formou dějové linie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kolářová, H. (2010). Editorial of Bedrník Journal 1/2010. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.186
Section
Information