Invitation to conference

Main Article Content

Abstract

Pozvánka na konferenciVzdělávání v ochraně přírody a krajiny Hlavní výbor České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ IALE) ve spolupráci s Katedrou biologie PDF Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na konferenci,která se uskuteční 15. – 16. dubna 2011v krásném prostředí lužních lesů Litovelského Pomoravív konferenčním centru Lovecké chaty u Horky nad Moravou (http://www.autodemont.cz/cz/chata), 5 km od Olomouce.Hlavním odborným tématem konference je „Vzdělávání v oblasti ochrany přírody, krajinné ekologie a managementu krajiny“, přičemž cílem organizátorů konference je shromáždit přehlednou informaci o současném stavu (především) vysokoškolské výuky ochrany přírody, krajinné ekologie a tematicky relevantních krajinných oborů na vysokých školách v ČR (SR). Z přednesených konferenčních příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s ISBN v ediční řadě CZ IALE „Ekologie krajiny“. Konference je podpořena ESF projektem Univerzity Palackého „ENVIRUP“ V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrovaní účastníci konference neplatí vložné. S vybranými přednášejícími (na základě výběru organizačního výboru konference) bude na podporu zpracování konferenční prezentace a vlastního příspěvku pro sborník uzavřena dohoda o provedení práce. Součástí programu konference je terénní exkurze do ekosystému lužního lesa (pro registrované zájemce může být část terénní exkurze organizována na raftech s instruktory v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy). Podmínkou účasti na konferenci je registrace na webových stránkách projektu ENVIRUPwww.envirup.upol.cz od 1.12.2010. Na tomto webu budou uveřejněny podrobnější informace a upřesněný program konference na základě výběru konferenčních příspěvků. Bližší informace:Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D., předseda organizačního výboru( ivo.machar@upol.cz; tel. +420 585 635 188) V rámci projektu:„Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhý, J. (2010). Invitation to conference. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.183
Section
Information

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>