Landscape - our environment, but also our responsibility

Main Article Content

Attila Tóth

Abstract

Tak, ako sa v priebehu vývoja ľudskej spoločnosti menila a pretvárala krajina, menil sa i spôsob jej vnímania človekom a jeho vzťah k nej. Krajinu definujeme z hľadiska rôznych odborných disciplín odlišne. Zjednodušene ju však môžeme nazvať domovom ľudstva, teda nás všetkých. Žijeme v nej a v jej prostredí každodenne vykonávame naše socioekonomické aktivity a uspokojujeme svoje potreby, čím do nej výrazne zasahujeme a meníme ju na svoj obraz, teda vytvárame kultúrnu krajinu, za ktorú by sme mali niesť plnú zodpovednosť. Naozaj tak konáme?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tóth, A. (2011). Landscape - our environment, but also our responsibility. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.174
Section
Information