Do we hold panels?

Main Article Content

Peter Ondrejka

Abstract

Žijem v jednej z 650 000 tisíc domácností na Slovensku, zasadených v kultúrnej krajinepanelových sídlisk. Pokiaľ teda túto krajinu nepovažujeme za vzácne dedičstvo hodné konzervácie, vyvstáva úloha ich regenerácie v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Ako sa doteraz, po vyše dvadsiatich rokoch od konca socialistického režimu či desiatich od vzniku Európskeho dohovoru o krajine, Slovensko vysporiadalo s touto výzvou? Aké zmeny sú potrebné a prečo?  Opieram sa najmä o vlastnú skúsenosť s banskobystrického sídliska Sásová. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ondrejka, P. (2011). Do we hold panels?. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.169
Section
Information