The person depends on the landscape, the countryside from the person

Main Article Content

Veronika Mišíková

Abstract

Charakter krajiny, v ktorej ľudia žijú, je dôležitým ukazovateľom kvality ich života. Vypovedá o historických súvislostiach a zodpovednosti obyvateľov. Na jednej strane má krajina slúžiť požiadavkám ľudí, na druhej strane by k nej ľudia mali pristupovať zodpovedne a ohľaduplne. Práve takúto rovnováhu hľadá Európsky dohovor o krajine, ktorý bol prijatý v októbri roku 2000, a keďže k nemu pristúpila aj Slovenská republika, je záväzný pre nás všetkých. Smutnou realitou ostáva, že väčšina ľudí v dnešnom svete je primárne naprogramovaná na uspokojovanie vlastných potrieb a potreby krajiny by sa na rebríčku životných hodnôt pravdepodobne nedostali ani na pomyselnú poslednú priečku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mišíková, V. (2011). The person depends on the landscape, the countryside from the person. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.168
Section
Information