Math in environmental education

Main Article Content

Jiří Nečas

Abstract

V posledních letech se stala zřejmou nutnost věnovat pozornost environmentální výchově. Diskutuje se o tom, zda by měla být byť důležitým, avšak jen průřezovým tématem, či zda by se měla stát i samostatným vyučovacím předmětem. Nechci se však teď touto otázkou zabývat. Vycházím z toho, že environmentální výchova je důležitým posláním školy. Běžnou praxí při zavádění průřezových témat obecně je do jednotlivých předmětů - byť dost násilně - implementovat jejich prvky.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nečas, J. (2010). Math in environmental education. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.144
Section
Inspirations