The starting position of the waking man

Main Article Content

Tomáš Veselý

Abstract

Text se zabývá výchozím postavením člověka při nahlížení jakékoli věci či činnosti a následným ovlivněním jeho jednání v závislosti na ontologickém východisku. Upozorňuje na nutné součinění s celkem a otevřenost. Vysvětluje základní princip udržitelnosti lidského vývoje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Veselý, T. (2007). The starting position of the waking man. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.102
Section
Inspirations

References

LÉVINAS, E. K obrazu božímu podle Rabiho Chadima Volozinera. Dostupný z WWW:
PATOČKA, J. 1990a. Komenský a otevřená duše. In Osobnost a komunikace : příspěvky k filosofii výchovy. Praha : PF UK, 1990.
PATOČKA, J. 1990b. Duchovní člověk a intelektuál. Souvislosti : revue pro literaturu a kulturu. 1990, roč. 1. Dostupný z WWW: .
PATOČKA, Jan. 1990c. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha : Academia, 1990. 162 s. ISBN 80-200-0263-4.
Zariatnatmikova knihovna [online]. 17. 3 . 2007 [cit. 2007-04-05].