Nová publikace o atmosféře - Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší

2010-01-27 08:29:49

V nakladatelství Karolinum vyšla monografie o atmosféře, klimatu a znečištění ovzduší. Jedná se o dost unikátní počin, neboť jde o první odbornou publikaci v českém jazyce, která pokrývá celou oblast problematiky meteorologie, klimatologie, a ochrany ovzduší.

Na obsahu publikace se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Masarykovy univerzity v Brně, Akademie věd ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, experti z privátní sféry i čeští odborníci pracující v zahraničních výzkumných institucích. Monografie poslouží všem, kdo danou problematiku studují nebo mají o daná témata hlubší zájem. Texty sice nejsou určeny pro laiky, nicméně jsou konstruovány tak, aby i poučený laik získal o složitém atmosférickém systému potřebné infomace. Kniha vychází nejen jako potřebná učebnice, ale také jako vhodný komplement ke kodaňskému klimatickému summitu (Mezinárodní klimatická konference OSN v Kodani, která proběhla 7. -19. prosince 2009). Knihu si můžete objednat v nakladatelství (zde).